77th Annual National Conference of the Association of Surgeons of India

ASICON 2017 JAIPUR

26th-30th December 2017 B. M. Birla Auditorium, Jaipur
Organized by : Rajasthan Chapter of Association of surgeons of India
in Association with : Department of Surgery, SMS Medical College & Hospital, Jaipur
Rajasthan Association of Minimal Access Surgeons (RAMAS) & Surgeons Society of Jaipur (SSJ)

Making Surgery Safer
for Patients & Surgeons

ASI Governing Council

DR. SHIVA K. MISRA
PRESIDENT – 2017

DR. J. W. EBENESH BENSAM
HONORARY SECRETARY – 2017

DR. C. R. K. PRASAD
HONORARY TREASURER – 2017

DR. G. LAXMANA SASTRY
HEADQUARTERS SECRETARY - 2017

DR. T. NARAYANA RAO
WEBSITE SECRETARY – 2017

DR. SANJAY KUMAR JAIN
JOINT SECRETARY - 2017

THE ASSOCIATION OF SURGEONS OF INDIA

LIST OF EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS 2016-18

ANDHRA PRADESH
Dr. Vakamudi Prakash Dr. Narayana Rao T Dr. Ramana Murthy P V
ASSAM
Dr. Sarbeswar Bora
BIHAR
Dr. Sitaram Prasad Singh Dr. Alok Abhijit Dr. Bindey Kumar
CHHATTISGARH
Dr. Siddharth Tamaskar
NEW DELHI
Dr. Srivastava K N Dr. Rana Anil Kumar Singh
GUJARAT
Dr. Bharat K. Panchal Dr. Gunvant H. Rathod
HARYANA
Dr. Bharadwaj S S
JAMMU & KASHMIR
Dr. Fazlul Qadir Parray
JHARKHAND
Dr. Satish Kumar Midha
KARNATAKA
Dr. Aravind Patel Dr. Sadashivayya Soppimath Dr. Godhi A S Dr. Siddesh G
KERALA
Dr. Padmakumar R Dr. Fazil Marickar Y M Dr. Karthikeyan C
MAHARASHTRA
Dr. Abhay Narendra Dalvi Dr. Dilip S. Gode Dr. Jaisingh K. Shinde Dr. Manoj S. Jain
MADHYA PRADESH
Dr. Sanjay Kumar Jain Dr. Achal Gupta Dr. Mukesh Shrivastava
ODISHA
Dr. Sreejoy Patnaik Dr. Chitta Ranjan Das
PUNJAB
Dr. Ujagar Singh Dhaliwal Dr. Chanjiv Singh
RAJASTHAN
Dr. Raj Govind Sharma Dr. Raj Kamal Jenaw Dr. Shyam Bhutra
TAMIL NADU & PONDICHERRY
Dr. Sai Krishna Vittal Dr. Ebenesh Bensam J W Dr. Srinivasan N T Dr. Subramaniyan S R
TELANGANA
Dr. Laxmana Sastry G Dr. Prasad C R K Dr. Kanaka Raju G
UTTAR PRADESH
Dr. Janme Jai Prasad Sharma Dr. Probal Neogi Dr. Nikhil Singh Dr. Ashutosh Sayana
WEST BENGAL
Dr. Gargi Bandyopadhyay Dr. Diptendra Kumar Sarkar Dr. Makhan Lal Saha

© ASICON 2017, All rights reserved

Refund & Cancellation | Privacy Policy | Payment Terms